Get Adobe Flash player


Spoločnosť ReTrash s.r.o. vznikla na konci roka 2013 v marci 2014 získala oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov s obsahom azbestu zo stavieb č.OPPL/2320/2014, podľa § 41 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. splnila podmienky na vykonávanie činností v nasledovnom rozsahu:

  • odstraňovanie azbestu alebo materiálov  obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému,
  • odstraňovanie azbestu alebo materiálov  obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bes súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom,
  • odstraňovanie azbestu alebo materiálov  obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov, v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.

Realizujeme odstraňovanie všetkých druhov materiálov s obsahom azbestu v akomkoľvek prostredí na celom území Slovenskej republiky !!!