Bezpečné odstraňovanie azbestu

Realizujeme odstraňovanie všetkých druhov materiálov s obsahom azbestu v akomkoľvek prostredí na celom území Slovenskej republiky.

Problematikou azbestu sa zaoberáme od roku 2008.

Skúsenosti sme získali v jednej z prvých spoločností, ktoré mali oprávnenie na odstraňovanie azbestu zo stavieb.

V roku 2014 sme založili spoločnosť ReTrash s.r.o. ktorá sa zaoberá výhradne ODSTRAŇOVANÍM AZBESTU ZO STAVIEB a službami s tým spojené ako poradenstvo, demontáž, stabilizácia, preprava a likvidácia azbestu na skládke nebezpečného odpadu.

S každým záujemcom o naše služby jednáme osobne a vždy sa snažíme nájsť najbezpečnejšie a najlacnejšie riešenie.

Prečo si vybrať nás

Pracujeme na celom území SR. Od východu na západ, od severu na juh. Vo výškach aj v podzemí, v interiéroch aj exteriéroch.

Individuálny prístup.

Neodradí nás malá garáž ani výrobná hala. 

Sme tu pre vás. Kedykoľvek.

Keďže sa venujeme výhradne likvidácii azbestu vyhovuje nám akýkoľvek termín.

Flexibilita

Pri subdodávkach sme flexibilný a snažíme sa splniť požiadavky aj tých najnáročnejších.

Férové ceny pre každého

Vďaka veľkým zrealizovaným objemom máme zvýhodnené ceny za uloženie nebezpečného odpadu čo sa odrazí na konečnej cene pre zákazníka.

Filozofia podnikania je založená na spokojnosti zákazníka

Z ekonomického hľadiska, pracujeme s nižšou maržou ako konkurencia, čo nám zabezpečuje väčší objem prác

Naši zákazníci hovoria

Oceňujem profesionálny prístup a flexibilitu.

Róbert zákazník Martin – Bystrička

Najlepšia cena, dobre prevedená práca.

Pavol obchodný partner Žilina